Tymczasem w Norwegii (Meanwhile in Norway)00:01:42

Komentarze