ZNIESŁAWIENIE, czyli prawda o tzw. *antysemityzmie* [Napisy pl]01:28:19

Komentarze