UWAGA!! Wstrzymano działalność Jerzego Zięby! - dlatego że popiera Konfederację?!00:16:59

Komentarze