Jacek Wilk o rozdziale Kościoła od państwa i skutkach wstąpienia Polski do UE00:10:57

Komentarze