Jacek Wilk - Podatek dochodowy - czyli kto osiąga dochód, podlega karze grzywny.00:00:42

Komentarze