Dr Sławomir Mentzen (Konfederacja) o skutkach podniesienia płacy minimalnej00:03:25

Komentarze