Grzegorz Braun (Konfederacja) - Sieć 5G, Tadeusz Kościński, Polskie Złoto, Białoruś...00:45:45

Komentarze