Konrad Berkowicz (Konfederacja) - Podatek dochodowy ... czyli kto osiąga dochód, podlega karze grzywny00:02:32

Komentarze