Obywatel dzwoni na KMP w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie nie wpuszczenia osoby do sklepu bez maseczki (kagańca)00:02:30

Komentarze