Grzegorz Braun na Marszu Niepodległości 2020: Nie jesteśmy już SUWERENNYM krajem!00:18:44

Komentarze