Adam Niedzielski wprowadza segregację Polaków na szczepionych i nieszczepionych00:08:49

Komentarze