PRAWO jest po stronie NARODU POLSKIEGO Do Insp. Piotra Kuleszy - Komenda Główna Policji. cz 100:17:31

Komentarze