PRAWO jest po stronie NARODU POLSKIEGO Do Insp. Piotra Kuleszy - Komenda Główna Policji. cz 200:11:54

Komentarze