Policjant łamie trzy raz prawo w jednym mandacie Do Insp. Piotra Kuleszy Kom. Głównej Policji cz. 300:15:02

Komentarze