Odmawiam przyjęcia mandatu za ...... Do Insp. Piotra Kuleszy Kom. Głównej Policji cz. 400:19:07

Komentarze