Policjant Ślubuje... - do Insp. Piotra Kuleszy Komenda Główna Policji cz. 500:09:57

Komentarze