Obywatel dzwoni do GIS w sprawie badań naukowych odnoszących się do szkodliwości noszenia maseczek00:03:40

Komentarze