Spodnie z GS-u, FARBEN LEHRE, Trzy Dekady - akustycznie00:03:24

Komentarze