PIS Całkiem Odleciał: Zniesienie Prawa Do Odmowy Przyjęcia Mandatu00:39:52

więcej

Komentarze