Grzegorz Braun: Preludium ostatecznej destabilizacji w Polsce przed instalacją antypolskiego reżimu00:54:00

Komentarze