IZRAELCZYCY PODALI RZĄD IZRAELSKI DO MIEDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO00:11:42

Komentarze