Grzegorz Płaczek-Kobiór otrzymał list od listonosza. Treść była zaskakująca00:02:03

Komentarze