Andrzej Horban rekomenduje zakaz przemieszczania się i godzinę policyjną00:35:33

Komentarze