Bezpodstawne legitymowanie przez Policję i próba wystawienia bezprawnego mandatu00:11:50

Komentarze