Jan Pospieszalski zdjęty z TVP - zakłamanej tuby PiS-owskiej00:18:26

Komentarze