Kierunek Wschód 35. Maciej Poręba, Wojciech Olszański (Aleksander Jablonowski)001:34:45

Komentarze