Marian Banaś (prezes NIK) - to przypomina mi czasy bolszewickie, ... państwo policyjne!00:02:26

Komentarze