Grzegorz Braun i prof. Mirosław Piotrowski - FUNDUSZ ZADŁUŻENIA - Piramida Finansowa (tzw. Fundusz Odbudowy)00:05:00

Komentarze