Bogusław Domański - NOWY WAŁ (Nowy Ład) sfinansują najbiedniejsi...00:24:02

Komentarze