Jan Pospieszalski, dr Katarzyna Ratkowska: W Polsce trwa EKSPERYMENT medyczny na DZIECIACH00:08:02

Komentarze