Grzegorz Braun WZYWA do NIEPOSŁUSZEŃSTWA obywatelskiego! * Dość ARESZTU DOMOWEGO dla Polaków!00:16:34

Komentarze