Budowałam Barykadę - Z tomiku Anny Świrszczyńskiej *Budując barykady* - Olszański, Osadowski NPTV00:57:45

Komentarze