Janusz Korwin-Mikke: zabiliście z tych pieniędzy ponad 100. 000 ludzi! 911. 08. 2021)00:03:07

Komentarze