JARUHA - Słowiańska Mantra Rodziny - C M C - Slavic Mantra of Family Clan - 432 Hz00:00:05

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: JARUHA
08.08.2021 roku w Łubowie na Ziemi Gnieźnieńskiej odbyła się nasza swaćba, wesele słowiańskie. Ślub dwóch oddanych sobie dusz był zgodny z duchowością słowiańską i zgodny ze starożytnymi Wedami naszych Przodków - ale zawierał też w sobie pierwiastek nowej, wschodzącej ery. 
Słowiańska swaćba nie ma nic wspólnego z udziałem kapłana kościelnego czy urzędnika, którzy zgodnie z systemem wprowadzają w energię dwojga ślubujących swoje intencje i wibracje. My uznaliśmy, że tego nie potrzebujemy w intymnej chwili połączenia. Zdecydowaliśmy się na ślub bez pośrednika, w obliczu Stwórcy, duchów Przodków i Przyrody, krewnych i przyjaciół. 
Jeśli jakaś para zechce jednak skorzystać w swoim rytuale z usług słowiańskiego żercy lub swata, nie ma w tym niczego niewłaściwego, jeśli jego aura i intencje czyste i życzliwe. Radosna swaćba Słowian wymaga dwóch podstawowych rzeczy: gości, którzy dobrze życzą nowożeńcom, i miejsca, które ma dobrą energię...

Szczęścia wszystkim słowiańskim parom!
Dobromiła i Czcibor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021 - . , , .
, , , , . , . , , , .
, , , , . : , ...

!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On August 8, 2021 in Łubowo, in the Gniezno Region, we have made our celebration, a Slavic wedding (svadba). The wedding of two twin souls destined to be together, was in line with the Slavic spirituality and in line with the ancient Vedas of our Ancestors - but it also contained the element of a new, emerging era.
Slavic svadba has nothing to do with the participation of a church priest or official who, according to the system, interfere some not clear intentions and vibrations into the energy of ritual. We decided that we did not need this in an intimate moment of connection. We decided to get married without an intermediary, in the face of the God, the spirits of the Ancestors and Nature, our relatives and friends.
However, if any couple wishes to use the services of a Slavic żerca or svat (traditional matchmaker) in their ritual, there is nothing wrong with that, if his aura and intentions are pure and benevolent. The joyful serenity of the Slavs requires two basic things: guests who really wish well for the newlyweds, and a place with positive energy ...
 
Happiness to all Slavic couples!
Dobromiła and Czcibor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPIERAJ kanał przesyłając DAROWIZNĘ na nr. konta.
06 1140 2004 0000 3602 3154 8370Mantra Rodziny pochodzi z płyty Era wilka
KUP PŁYTĘ:
http://jaruha.pl


Zacznij wspierać ten kanał, a dostaniesz te bonusy:
https://www.youtube.com/channel/UCreOyC-llA75Obalh7Pv_AA/join

Sklep z słowiańskimi ciuchami i gadżetami
https://jaruha.cupsell.pl

DOŁĄCZ
http://jaruha.pl
https://www.facebook.com/groups/jarawiedza/
https://www.facebook.com/groups/sympatycyjaruhy/
https://www.facebook.com/groups/samowystarczalnosc.jaruha.nadaje/

Komentarze