Wojciech Olszański NPTV (Vs. ) prof. Piotr Kuna (*myśmy się pomylili... wszyscy*)00:08:45

Komentarze