Komisja Regulaminowa - Grzegorz Braun wykluczony z ż y d o w s k i e g o Sejmu za brak kagańca na twarzy (30. 11. 2021)00:23:37

Komentarze