W pogardzie i chwale- Wojciech Korfanty. Dokument00:43:27

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: sylamila
Próba rekonstrukcji biografii jednego z najważniejszych Ślązaków. Polityk i publicysta, polski działacz narodowy na Śląsku, jeden z czołowych przywódców Chrześcijańskiej Demokracji. W latach 1903-1912 i 1918 poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903-1918). 25 X 1918 wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego. W styczniu 1920 mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku, kierował całością przygotowań organizacyjnych, propagandowych i politycznych...

Biografia do końca pełna dramatycznych momentów (Korfanty zmarł po ciężkiej chorobie, zwolniony wcześniej z aresztu) posłużyła autorom filmu do przypomnienia dokumentalnej sylwetki polityka. Film nie ocenia, jest sumą faktów, a także opinii historyków dla których przynajmniej w części, ocena postaci Korfantego nie jest jednoznaczna.

Film znajduje się w katalogu: Filmy Dokumentalne


Komentarze