Ukraina. Walka o Europę.00:45:19

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: ciekawehistorie
Wsparcie dla Ukrainy:

PAH https://www.pah.org.pl/sos-ukraina/
PCK https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/
Pomagam https://pomagam.pl/solidarnizukraina
Ukraiński Dom https://ukrainskidom.pl/pomoc-ukrainie/
UNICEF https://tinyurl.com/2p8nwv4s

*Ugoda perejasławska  umowa zawarta 18 stycznia 1654 w Perejasławiu pomiędzy Hetmanatem i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara Rosji Aleksego I, na mocy której Ukraina została poddana władzy cara Rosji.

Komentarze