Włączamy myślenie! To może czekać również NAS! Libia! Otwórzmy oczy i bądźmy czujni...00:43:06

Komentarze