Oznaczanie zawartości fenolu w ściekach przemysłowych możne przebiegać w kilku etapach ZADANIE 27. 1 CKE 2017 MAJ REDOKS00:05:56

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
ZADANIE 27.1 CKE 2017 MAJ
Oznaczanie zawartości fenolu w ściekach przemysłowych możne przebiegać w kilku etapach
opisanych poniżej.
Etap I: Otrzymywanie bromu.
Etap II: Bromowanie fenolu.
Etap III: Wydzielanie jodu.
Etap IV: Miareczkowanie jodu.

Podczas etapu I (oznaczania zawartości fenolu) zachodzi reakcja jonów bromkowych z jonami bromianowymi(V) BrO3^() w roztworze o odczynie kwasowym. Produktami tej przemiany są brom i woda.
Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas opisanego procesu (etapu I). Uwzględnij środowisko reakcji.

--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze