Kwas fosforowy(V), zwany również kwasem ortofosforowym(V), w postaci czystej jest białym ZADANIE 9 UJ 2022. #Chemia00:07:09

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 9.
Kwas fosforowy(V), zwany również kwasem ortofosforowym(V), w postaci czystej jest białym
ciałem stałym, charakteryzującym się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Jest to kwas
trójprotonowy, którego kolejne etapy dysocjacji przebiegają w następujący sposób:
I etap dysocjacji H3PO4+H2OH2PO4^(-)+H3O^(+)
II etap dysocjacji H2PO4^(-)+H2OHPO4^(2-)+H3O^(+)
III etap dysocjacji HPO4^(2-)+H2OPO4^(3-)+H3O^(+)
Zadanie 9.1. (01)
Wskaż wzór tego z jonów pochodzących z dysocjacji kwasu fosforowego(V)
(H2PO4^(-), HPO4^(2-), PO4^(3-)), który zgodnie z teorią Brønsteda-Lowryego wykazuje
najsilniejsze właściwości kwasowe oraz wzór tego, który w roztworach wodnych wykazuje
najsilniejsze właściwości zasadowe
Zadanie 9.2. (02)
Kwas fosforowy(V) jest składnikiem napojów typu cola. W próbce pewnego napoju tego typu
stężenie molowe kwasu fosforowego(V) wynosi 810-3 moldm-3.
Oblicz z jaką wydajnością przebiega I etap dysocjacji kwasu fosforowego(V) w opisanym
napoju typu cola. W swoich rozważaniach zaniedbaj wpływ kolejnych etapów dysocjacji
kwasu fosforowego(V) oraz obecności innych substancji w układzie. Wynik końcowy
napisz w procentach z dokładnością do jedności.

--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze