Wygraj (wylicytuj) unikatowy egzemplarz III tomu powieści KRÓL MYŚLI.00:09:06

zwiń opis video pokaż opis video
Link do licytacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1096780451258144?refnewsfeed

Regulamin konkursu: WYGRAJ UNIKATOWY EGZEMPLARZ III TOMU POWIEŚCI KRÓL MYŚLI.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Marek Malman z siedzibą w ul. Dąbrowskiego 10a/3 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-101-82-50
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpagea W ŚWIECIE KRÓLA MYŚLI.
7. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 3 września 2022 r. godz 24:00
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: na fanpagea W ŚWIECIE KRÓLA MYŚLi i na kanale Youtube o tej samej nazwie oraz na kanale Marek Malman Marfish.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/W-%C5%9Bwiecie-KR%C3%93LA-MY%C5%9ALI-384644425632142/
Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na zadeklarowaniu kwoty, którą uczestnik jest gotowy zapłacić za jeden z dwóch egzemplarzy III tomu powieści Król Myśli.
11. Każdy uczestnik może zgłosić kilka propozycji.
12. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców.
13. Nagrodzone nagrodą w postaci książki są dwie najwyższe zadeklarowane kwoty za książkę.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub drogą mailową o ile organizator posiada adres zwycięzcy.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
17. Nagrodą w konkursie są dwa unikatowe egzemplarze III tomu powieści Król Myśli wydrukowane próbnie.
18. Nagrody zostaną wysłane pocztą, każdy zwycięzca konkursu pokrywa koszty wysyłki.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 10 września 2022 r. po tym czasie nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (adres mailowy Organizatora).
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Marek Malman
firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy.
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: RODO). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
(nazwa fanpagea).
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpagea).
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.


Kup powieść Król Myśli:
http://ksiegarenka.marfish.pl/


#KrólMyśli #Fantasy #Malman #Gothic #Wiedźmin #RPG #Przygoda #Podkast
więcej

Komentarze