Jedyna droga na zewnątrz - CreepyPasta LEKTOR PL00:18:20

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: cearme-audio
-Nawet nie pamię­tam, jak to się zaczęło. Byłem po pro­stu nor­malny , upra­wia­łem sport, spo­ty­ka­łem się z przy­ja­ciółmi i koń­czy­łem szkołę. Ale to coś przy­szło do mnie i budziło mnie codzien­nie w ten sam spo­sób. Archer zaci­skał pię­ści, nie­bez­piecz­nie roz­cią­ga­jąc sznu­rek, który trzy­mał go przy życiu.

Autor: zbig https://straszne-historie.pl/story/3826-jedyna_droga_na_zewnatrz
Opracował Piotr Cearme Czaplicki.

Discord: https://discord.gg/ntv8zVd
Fanpage: https://www.facebook.com/Zaczytany.czaplicki
Instagram: https://www.instagram.com/piotr_cearme_czaplicki/
-------------------------------------------
Music provided by Royalty Free Music:
https://www.youtube.com/c/royaltyfreezone

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Komentarze