Jakiego jesteśmy wyznania? Co Szybki zmieniłby w Pauli? | Q&A!00:48:50

Komentarze