VEX doTJM My nigdy nikogo nienękaliśmy! UOKiK kłamie,przeprosiny do VEX i sprostowanie zniesławienia00:02:16

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: TerazJaMowie
Pełny tytuł: VEX do TJM: My nigdy nikogo nie nękaliśmy! Prasa i UOKiK kłamie! - przeprosiny do VEX i sprostowanie zniesławienia
(pole tytułu ma miejsce na tylko 100 znaków, a ten ma ich aż 114)

Poniżej treść przeprosin do wygłoszenia w filmie:

W lipcu 2019 roku opublikowałem film o tytule VEX do TJM: My nigdy nikogo nie nękaliśmy! Prasa i UOKiK kłamie!. W tym filmie opublikowałem swój email do VEX, w którym zadałem im pytanie Chciałbym się dowiedzieć, czy nadal nękacie ludzi i usiłujecie wyłudzać pieniądze za nieistniejące długi. Opublikowałem też odpowiedź mailową jaką otrzymałem od VEX. Mail był o treści Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana email informujemy, że VEX nigdy nikogo nie nękał i nigdy nic nie wyłudzał. Wobec czego wzywamy do zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych i fałszywych informacji.

Mimo otrzymania zaprzeczenia zarzutom jakie sformułowałem wobec VEX czyli, że nękają ludzi i wyłudzają pieniądze za nieistniejące długi zdecydowałem się opublikować film, w którym zarzuciłem VEX że nęka ludzi oraz, że UOKiK w swojej decyzji wobec VEX postawił tej firmie zarzut nękania oraz wyłudzania fikcyjnych długów.

Swoimi twierdzeniami, które nie mają poparcia w rzeczywistości, dopuściłem się zniesławienie firmy VEX oraz wprowadziłem widzów kanału Teraz Ja Mówię w błąd przekonując, że ta firma nęka i wyłudza nieistniejące długi. W tym miejscu chcę przeprosić firmę VEX za swoje pomówienia i zniesławienia dotyczące nękania i wyłudzania przez firmę VEX nieistniejących długów. Prostuję również nieprawdziwą informację, że VEX otrzymał karę z UOKiK za nękanie. Kara VEX dotyczyła zupełnie innych zarzutów i nie dotyczyła ani nękania, ani wyłudzania nieistniejących wierzytelności przez tę firmę. Informacje, które rozpowszechniałem nie były prawdziwe i naruszały dobra osobiste firmy VEX. Te przeprosiny są następstwem ugody jaką zawarłem z firmą VEX przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, w sprawie karnej o sygnaturze V K 777/22, którą wytoczyła mi w lipcu 2019 roku firma VEX za przestępstwo z artykułu 212 kodeksu karnego. Jednym z warunków ugody jest to, by ten film z przeprosinami był dostępny na kanale Teraz Ja Mówię przez okres trzech lat od daty jego publikacji.


Komentarze