Cool Kids red Tractor - Cartoon Video For Kids nad Babies | cartoon animation for kids and Babies00:10:46

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: bazylland
Kids Tractor - Cartoon Video For Children - Tractors For Cildren and babies | Bajka Traktor i kombajn od #Bazylland
SUBSCRIBE : https://goo.gl/AvuYKe
Facebook : https://www.facebook.com/Bazylland
Bazylland : http://bazylland.pl
Twitter : https://twitter.com/bazylland
Sklep/Shop : http://bazylland.cupsell.pl

Bajki dla dzieci o traktorach, rolnikach oraz innych wspaniałych maszynach. Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

Fairy tales for children about tractors, farmers and other great machines. See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

#bazylland #tractorckids #bazyl
więcej

Komentarze