Jest odpowiedź Wodociągów Jaworzno ws. podtopień na ulicy Wilczej00:03:31

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: dlaCiebietv
Wodociągi Jaworzno odpowiedziały na zadane przez nas pytania dotyczące problemu z podtopieniami bloków przy ulicy Wilczej na Osiedlu Podłęże.

Woda w tamtym rejonie nie chce spływać do studzienek kanalizacyjnych. Jak tłumaczą Wodociągi Rejon ulicy Wilczej to miejsce, gdzie z kilku obszarów miasta, kilkoma rurociągami dopływają ścieki i wody deszczowe, które następnie kolektorem ogólnospławnym odprowadzane są do oczyszczalni Jaworzno Dąb. Piątkowa sytuacja z burzą, załamaniem pogody i z ponadnormatywnym opadem, spowodowała, że w kilku miejscach naszego miasta, wody deszczowe, wypełniły całe przekroje rurociągów. W konsekwencji spowodowało to lokalne podtopienia ulic i budynków. Podkreślamy, że po ustaniu burzy i nawalnego deszczu system kanalizacyjny wrócił do swojej pełnej sprawności, a podtopione miejsca zostały posprzątane. Świadczy to o tym, że kanalizacja na terenie miasta jest utrzymywana na oczekiwanym poziomie technicznym. Zdarzenia, o których rozmawiamy, pojawiają się tylko w momencie nienormatywnych opadów deszczu. Podczas nawałnic, burz i nagłych załamań pogody, które powodują, że infrastruktura kanalizacyjna w tym rejonie nie jest w stanie przyjąć tak olbrzymiej ilości wody, w tak krótkim czasie.

Oznacza to, że spółka jest świadoma tego problemu, z jakim zmagają się tamtejsi mieszkańcy. Jakie są więc podejmowane działania? Obszar ten jest objęty stałym monitoringiem przez służby kanalizacyjne. Oznacza to, że bez względu na okres, kanalizacja w tym rejonie jest czyszczona i udrażniania przez naszych pracowników z wykorzystaniem pojazdów asenizacyjnych, czyli pojazdów ciężarowych służących do wywozu nieczystości ciekłych. Tam, gdzie było to możliwe i konieczne zainstalowane zostały również klapy i zawory zwrotne, które mają zapobiegać i redukować cofanie się wód zmieszanych do instalacji wewnętrznych, chroniąc budynki przed ich zalewaniem odpowiadają Wodociągi.

Spółka dodaje jednak, że Pracownicy Wodociągów Jaworzno uczestniczą w pracach miejskiego zespołu ds. retencji. Jest to zespół, który przy wsparciu UM Jaworzno i zewnętrznych specjalistów przygotowuje rozwiązania, które mają wytypować miejsca pod tzw. małą retencję dla miasta. Dotychczasowe doświadczenia i wsparcie dla tego typu działań, pokazują, że jest to proces, który wymaga odpowiedniego podejścia, analiz i opracowania rozwiązań, które muszą ze sobą korelować na płaszczyźnie technicznej, finansowej i organizacyjnej w przestrzeni miejskiej. Mając na uwadze duże zaangażowanie wielu osób oraz wsparcie ekspertów zewnętrznych, mamy nadzieję, że realne opracowanie i rozwiązanie pojawiających się tych przejściowych sytuacji zostanie niebawem wypracowane i procedowane do dalszych działań w terenie.

Podsumowując: Wodociągi Jaworzno są świadome kłopotu, z jakim zmagają się mieszkańcy ulicy Wilczej 46 i okolic, podczas dużych opadów deszczów, gdy kanalizacja nie nadąża z przyjmowaniem tak dużej ilości wody. Działanie spółki w tej sprawie polega na regularnym czyszczeniu i udrażnianiu kanalizacji w tym rejonie oraz na zamontowaniu zaworów zwrotnych, w miejscach, gdzie było to możliwe, które mają zapobiegać cofaniu się wody do instalacji wewnętrznych jak np. toalety. Dodatkowo prowadzone są prace przez zespół ds. retencji, którego zadaniem jest opracowanie realnego rozwiązania tego problemu.

Mamy nadzieje, że problem rzeczywiście zostanie rozwiązany, a mieszkańcy po 30-latach podtopień będą mogli odetchnąć z ulgą. 

Materiał pochodzi ze strony https://www.jaw.pl
#jaworzno #jawpl
więcej

Komentarze