Robert Biedroń potępia apele partii politycznych o kościelne poparcie w wyborach00:02:15

Komentarze