Zigi Brown - CREATIO EX NIHILO00:06:03

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: ZigiBrown
Myślą utworu jest ukazanie siły twórczej i stwórczej.
Jest to opowieść o tworzeniu, a jej konstrukcja ukazuje fragmenty pełne potęgi, wręcz brutalnej siły, ale i łagodności, harmonii. Wszystkie te czynniki są konieczne by coś powstało.

Obserwujemy kosmiczne "katastrofy", wybuchy supernowych, ale i ciszę, spokój kosmosu w którym życie ciał niebieskich toczy się nieprzerwanie i bardzo sensownie. Efektem tych przemian jest ziemia jako przyjazne miejsce do życia. I choć żywioł może mieć skutki katastroficzne dla człowieka to chciałem ukazać go w aspekcie twórczym np. brutalną siłę wulkanu nie jako tego co grzebie miasta w popiele i lawie, ale w jego pierwszej funkcji jako tego co tworzy lądy, użyźnia glebę itp.

W świecie kultury jest podobnie, człowiek aby stworzyć jakiś przedmiot musi zastosować najpierw brutalną siłę obróbki, czy to metalu, kamienia czy drewna. Materia musi się poddać w jego rękach, jest to trud poprzez brutalność narzędzia: noża, piły, siekiery wobec drewna, dłuta wobec kamienia, ognia i młota wobec stali itp. W tym twórczym procesie przechodzimy też do łagodniejszych form obróbki, do momentu w którym przedmiot ukazuje już swą doskonałość, piękno, począwszy od jego formy, a skończywszy na użyteczności, która pozwala człowiekowi żyć.

Coraz częściej astrofizycy używają koncepcji filozoficznych do określenia całości zjawisk, sił które tworzą wszechświat, jako Intelligent Project (IP) negując chaos i przypadek jako siły stwórcze. W działaniach stwórczych i twórczych decydującym czynnikiem jest celowość, sens, uporządkowanie jako pochodne intelektu.
----------------------------------------------------------------------------------
The major aim of this work (song) is to show the might of the creative force and its omnipresence.
This is a story of the creation. The story construction contains fragments pointing to creative force power, even brutality, but on the other hand indicating its gentleness and harmony. All these factors are necessary to make something to arise from its power.

Nowadays we are witnessing cosmic "catastrophe", supernovae' s explosions, but also we notice the peace and quietness of the space. Life goes on itself continuously and very sensibly. The effect of these phenomena is the Earth - a friendly place to live . Although the element can have catastrophic consequences for the man I want to show the element in a creative way. The destructive power of the volcano does not have to be viewed through the prism of ash and lava, but as the feature that creates lands and fertilize soil.

The world of culture is similar to nature. In order to create an object, a man has to use destroying force first to create something from metal, stones or wood. The matter needs to be modulated in creator hands. Using sharp, destructive tools like knife, saw, an ax against wood, chisel against a stone, fire and steel hammer affects the final result of the creation. Also, the process of creation requires from the creator to use the milder forms of treatment. The moment when the object shows its excellence, beauty of its form, and utility allows man to run their live.

Astrophysicists use philosophical concepts to determine all phenomena, the forces that make up the Universe. Scientists use Intelligent Project (IP) to deny the chaos and fortuity as a creative force. In the creation process the decisive factors are the sense, the purpose of creation, and arrangement as a result of some intellect.

Film znajduje się w katalogu: Universe Inside - Zigi Brown


Komentarze