Rewolucja, która KŁAMIE - ile jest warty boom na AI? | dr hab. Michał Bernardelli00:28:53

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: fxmagcda
Sponsorem materiału jest XTB oraz marka Lenovo
Załóż konto w XTB https://www.fxmag.pl/xtb-strona-glowna
Link do konferencji online Masterclass https://link-pso.xtb.com/pso/EXUug

0:00 Wstęp
0:45 Big Data
4:15 Analiza danych przed AI
9:30 Sztuczna inteligencja vs człowiek
13:00 Kreatywność AI
17:30 Dlaczego AI kłamie?
#AI #chatgpt #sztucznainteligencja

dr hab. Michał Bernardelli jest gościem Darka Dziducha. Rozmowa dotyczy sztucznej inteligencji - zagrożeń związanych z AI, zastosowań sztucznej inteligencji, a także big data w naszym codziennym życiu.

Portal FXMAG oraz kanał FXMAG na portalu YouTube ani w całości ani w części nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie i na portalu YouTube treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiał dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej
więcej

Komentarze